KWD FASTIGHETER ABKWD FASTIGHETER AB
KWD FASTIGHETER AB
KWD FASTIGHETER AB

KWD Fastigheter AB är sedan 1 september 2017 sålt till SBB Norden AB


Drift och skötsel av fastigheterna på Blommenhovsvägen 26 sköts av
Hestia Fastighetsförvaltning AB.

Kontaktpersoner:

Uthyrning, förvaltning     Daniel Blixt  073 940 35 72

Gruppchef drift                  Carl Andrén 070 169 63 74